1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

„Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym” - laureaci konkursu

11 lutego w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni odbyła się uroczystość podsumowująca II edycję Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym”.
Uroczystość uświetnili: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni, Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Beata Łęgowska reprezentująca posła na Sejm RP Janusza Śniadka, Jolanta Kijakowska – Wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Ewa Krym – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni, Zdzisława Hacia – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wraz z Wiceprzewodniczącą Barbarą Śniadek, Zenon Roda – Przewodniczący Rady Dzielnicy Grabówek, Piotr Brzeziński - historyk  IPN, por. Cezary Dragan z Jednostki Wojskowej Gdynia Grabówek, Krzysztof Chalimoniuk – historyk, bibliotekarz MBP i doktorant UG, oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie – laureaci.
A oto zwycięzcy wszystkich kategorii konkursowych wchodzących w skład projektu:
Konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych:
I miejsce : Marcin Jankowski, Piotr Bijoch, Janusz Olszewski z ZSChiE
dwa II miejsca: Tamasz Detlaf, Wiktor Sienkiewicz, Mateusz Krauza z VI LO oraz Konrad Syta, Jakub Świegoda, Patryk Gostkowski z ZSM
III miejsce: Adam Zajączkowski, Monika Brodowska, Dominik Halicki z ZSAE
Konkurs na audycję radiową:
I miejsce: Wiktoria Jabłczyńska i Magdalena Piekarska z XIV LO
II miejsce: Monika Horczak i Bogna Knitter z ZSAE
III miejsce: Maciej Surowiec i Filip Mossur z I Akademickego LO
Wyróżnienie: Patryk Iciak z ZSAE
Konkurs graficzny:
I miejsce: Jan Malec z ZSCHiE
II miejsce: Kacper Krajewski z ZSE
III miejsce: Paweł Polanowski z ZSCHiE
Wyróżnienia: Robert Smoliński z Technikum Transportowego i Krzysztof Lange z ZSCHiE
Konkurs na prezentację multimedialną:
I miejsce: Przemysław Pilarczyk, Patryk Klajda z XIV LO
II miejsce: Jakub Wołoszyk, Mateusz Littwin z ZSCHiE
III miejsce: Dominik Więckowski z ZSCHiE
Wyróżnienia: Magdalena Gilewska z ZSAE oraz Patryk Wiewiórski i Łukasz Wróblewski z ZSM
Nagrodę specjalną ufundowaną przez posła Janusza Śniadka w kategorii grafika komputerowa otrzymała Maria Kwitniowska, natomiast w kategorii prezentacja multimedialna - Monika Onuch
Konkurs oratorski:
I miejsce: Damian Szulc z IX LO
II miejsce: Paulina Leszczyńska z IV LO
III miejsce: Weronika Mięczkowska z XIV LO
Konkurs na charakterystykę postaci historycznej:
I miejsce: Zuzanna Pobłocka z Gimn nr 18
II miejsce: Filip Pęczek z Gimn nr 8
III miejsce: Klaudia Gwiaździńska  z Gimn nr 8
Konkurs na esej:
I miejsce: Monika Ewa Piotras z XIV LO
II miejsce: Karolina Nowak z XIV LO
III miejsce: Tomasz Detlaf z VI LO
Konkurs plastyczny:
I miejsce: Michał Poglettke z ZSCHiE
II miejsce: Weronika Potrykus z ZSAE
III miejsce: Wiktoria Szprecher z Gimn Plastycznego
Nagrodę publiczności otrzymała Weronika Potrykus z ZSAE
Konkurs na album:
I miejsce: Aniela Zdunek z ZSAE
II miejsce: Wiktoria Felska z ZSM i Michał Schoen z Technikum Transportowego
III miejsce: Karolina Pionk z ZSAE
Wszystkim laureatom gratulujemy!
Pragniemy także złożyć podziękowania wszystkim sponsorom projektu: Regionowi Gdańskiemu NSZZ „Solidarność”, Radzie Dzielnicy Grabówek, Instytutowi Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Radzie Rodziców przy ZSM w Gdyni.