1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Gdynia przygotowana do rządowego programu „Rodzina 500+”

Za niespełna miesiąc, od 1 kwietnia osoby, którym przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+", będą mogły składać wnioski o jego wypłatę. Aby cała procedura przebiegała możliwie szybko i sprawnie, Gdynia przygotowała wiele udogodnień dla mieszkańców. Zainteresowani mogą zatem liczyć na szczegółowe informacje, profesjonalną pomoc i fachową obsługę.

Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia rodzin, będzie w Gdyni około 18 tys. Liczba dzieci, która daje podstawę do jego pobrania może wynieść do 40 tys. Nie ulega wątpliwości, że obsłużenie takiej liczby wniosków jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale też od wielu lat jesteśmy w naszym urzędzie wyjątkowo dobrze zorganizowani - wyjaśnia Katarzyna Gruszecka - Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, podjęliśmy pewne szczególne starania, które polegały przede wszystkim na zatrudnieniu sporej grupy nowych urzędników, bardzo intensywnym ich szkoleniu oraz przygotowaniu nowych stanowisk pracy - dodaje.


Możliwości składania wniosków o świadczenie „500+" jest kilka. Wydrukowane dokumenty zostaną udostępnione od 1 kwietnia w kilkunastu punktach na terenie miasta, których wykaz podany jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/. Osoby, które mają dostęp do internetu mogą pobrać wniosek w wersji elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta Gdyni, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Należy zwrócić uwagę, że wypełnione wnioski od 1 kwietnia 2016 r. składa się w miejscu zamieszkania nie zameldowania. W Gdyni formularze w formie papierowej będzie można złożyć w dwóch lokalizacjach: w gmachu głównym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w godzinach pracy instytucji. W obu miejscach wprowadzony zostanie system biletowy, który w niewielkim stopniu limituje liczbę osób, które w danym dniu będą mogły zostać obsłużone ale również wskazuje czas oczekiwania potrzebny na załatwienie sprawy.


Szacujemy, że nawet gdyby wszyscy uprawnieni szturmowali urząd od pierwszych dni, to przed końcem kwietnia jesteśmy w stanie ich obsłużyć. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przyjął rozwiązanie, że każdy wniosek przyjęty od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, będzie wypłacany z wyrównaniem niezależnie od daty jego złożenia. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. - świadczenie zostanie naliczone za bieżący miesiąc, czyli lipiec, bez wyrównania od kwietnia. - dodaje Katarzyna Gruszecka - Spychała.


Ponadto, wnioski przyjmowane będą również drogą elektroniczną przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych - PUE oraz Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Warto wspomnieć, że na obsługę programu „500+" Gdynia otrzymała 234 753 zł , urząd miasta zatrudnił 12 dodatkowych urzędników na pełne etaty - 10 do Wydziału Spraw Społecznych i 2 do Wydziału Księgowości Urzędu.


Więcej informacji na temat realizacji programu „500+" w Gdyni znajduje się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/