1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Program „Aktywny Samorząd” 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni od 14 kwietnia 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2016 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:
MODUŁ I
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B",
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka).
MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Terminy przyjmowania wniosków:
Moduł II semestr letni - od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r. Moduł II semestr zimowy - od 1 sierpnia do 10 października 2016 r. Moduł I od 18 kwietnia do 30 sierpnia 2016 r.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie MOPS, ul. Grabowo 2, pokój nr 41 w godz. urzędowania: poniedziałki 11.00-17.00, wtorki, środy, piątki 8.00-13.00, czwartki - nieczynne. Informacje telefoniczne pod nr tel.: 58 625 93 36.
Formularze wniosków można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej http://www.mopsgdynia.pl- zakładka „Aktywny samorząd".