1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Wszystkie pamiątki na jednej stronie - zbiory.muzeumemigracji.pl

Listy Jana Pawła II, kolekcja aparatów fotograficznych Jana Nowaka-Jeziorańskiego czy zdjęcia z polskich transatlantyków – Muzeum Emigracji w Gdyni właśnie uruchomiło portal umożliwiający każdemu internaucie poznanie jego zbiorów. Kolekcja na stronie zbiory.muzeumemigracji.pl liczy ponad 10 tysięcy obiektów i poszerza się o nowe, praktycznie każdego dnia.
Zbiory pamiątek związanych z historią Polaków na całym świecie, gromadzone są od 2012 roku, kiedy Muzeum Emigracji zostało powołane do życia. Dziś zawierają ponad 10 tysięcy obiektów, które pochodzących m.in. z Ameryki Północnej, Południowej, Australii czy Afryki. Wśród nich są przedmioty osobiste, dokumenty, pamiętniki, fotografie. Najstarsze mają niemal 200 lat.
Blisko połowę z nich stanowią pamiątki przekazane przez samych emigrantów i ich rodziny. Udało się to dzięki projektowi „Rzecz z Historią”. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprosiło do niego Polaków z całego świata. Akcja spotkała się z gorącym odzewem, a do zbiorów placówki trafiły przedmioty o wielkiej wartości historycznej i emocjonalnej.
Jako pierwsze Muzeum w Polsce Muzeum Emigracji dostosowaliśmy oprogramowanie do potrzeb muzealnych oraz wdrożyliśmy komponent systemu Pawtucket umożliwiający udostępnienie zbiorów instytucji w internecie – zaznacza Sebastian Tyrakowski, zastępca dyrektora Muzeum.
Muzeum Emigracji w Gdyni zrealizowało adaptację i wdrożenie systemu dzięki pozyskanym środkom z programu Kultura+ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.