1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Zapisy na zajęcia sportowe i taneczne

Zapisy do Gdyńskiej Sekcji KICK-BOXINGU Klubu Sportowego „MAXIMUS”. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ogniska ZChM Polska YMCA, ul. Żeromskiego 26 (pl. Kaszubski).
Uwaga! Powstaje nowa grupa.
Zajęcia dla dzieci od 6 do lat 12 - zajęcia ogólnorozwojowe z technikami Kick-Boxingu: poniedziałek w godz. 17.00-18.00, wtorek i czwartek w godz. 18.00-19.00.
Zajęcia młodzieży od 13 lat - grupa początkująca i zawodnicza: poniedziałek w godz. 17.00-18.00, wtorek i czwartek w godz. 19.00-20.00.  
Więcej informacji: tel. 501 191 908.
Strona internetowa: www.ksmaximus.pl  
***
Tai- Chi Chińska gimnastyka ruchowa. To ćwiczenia ogólnorozwojowe dla każdego.
Nie ma ograniczeń wiekowych.
Instruktor Małgorzata Cudziło naukę zdobywała u źródła w Chinach.
Rozpoczęte zapisy na zajęcia w Gdyni.
Zapisy pod nr tel. 514 669 234.