1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Finał konkursu wiedzy o Gdyni

31 marca 2016 r. w audytorium im. prof. dr. Józefa Urbańskiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, budynek Biblioteki Głównej, ul. Śmidowicza 69.
Program III etapu:

- uczniowie szkół podstawowych w godz. 10.30 - 12.30;
- uczniowie gimnazjów w godz. 12.30 - 14.30;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 14.30 - 16.30.

Finał odbywa się odrębnie dla każdej z grup wiekowych i realizowany jest w formie ustnej w obecności jury oraz publiczności. W ramach finału możliwe jest zadawanie pytań otwartych lub zamkniętych jak również proszenie o wykonanie poleceń typu „wybierz", „dopasuj", „wskaż", „skreśl", „wyjaśnij", „rozwiń" itd. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania będzie związane z określonym przez prowadzącego finał limitem czasu. Zapraszamy finalistów konkursu z każdej grupy wiekowej wraz z dopingującymi im koleżankami i kolegami, nauczycielami oraz rodzicami.

ikona