1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Konsultacje dla rodzin i opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 (Grabówek) zaprasza na Konsultacje dla Rodzin i Opiekunów osób chorujących na choroby otępienne, w tym otępienie typu alzheimerowskiego.
Spotkania mogą obejmować m.in.
- wsparcie psychologiczne dla rodzin i opiekunów
- edukację w zakresie postępowania w chorobach otępiennych
- edukację w zakresie opieki, pielęgnacji i aktywizowania osoby chorującej
Terminy spotkań należy ustalać telefonicznie pod nr 58 622 36 03 z psychologiem ŚDS.