1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Kursy dla nauczycieli i nie tylko...

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAMA prowadzony przez Fundację Ja - Obywatel przy ul. Wejherowskiej 19 (zgoda Kuratorium Oświaty nr OI.5632.33.2015.HP z 7 stycznia 2016 r.) zaprasza na kursy:
- animator zabaw dla dzieci 19.03.2016 r.
- pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt 19.03.2016 r.
- elementy socjoterapii w pracy z dzieckiem 20.03.2016 r.
- jak efektywnie zorganizować pracę z dzieckiem wych - opiek i terapeutyczną 2 - 3.04.2016 r.
- bajkoterapia metoda wsparcia dziecka w trudnościach 9.04.2016 r.
Formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej: www.nodnbrama.pl
Informacje pod nr tel. 607 310 024 lub e-mail: brama_nodn@o2.pl
Kursy są odpłatne.