1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Mały procent, wielka sprawa

Tradycyjnie na początku marca rusza kampania „Mały procent, wielka sprawa”, która zachęca gdynian do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych W Gdyni mamy 86 powodów, aby przekazać jeden procent podatku. To  niesamowite organizacje, które każdego dnia sprawiają, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gdyniapozarzadowa.pl/1procent

Poniżej prezentacja pierwszych 15 organizacji, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku:

1. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
KRS: 0000238997
Strona internetowa:
www.porp-ostoja.pl,
e-mail: porp.ostoja@gmail.com
ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia


Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom jest organizacją pozarządową działającą non-profit, posiadającą osobowość prawną. Do działań statutowych stowarzyszenia należy: informowanie społeczeństwa i właścicieli zwierząt na temat profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności profilaktyki zwalczania chorób zakaźnych przenoszonych przez zwierzęta, żywienia i pielęgnacji zwierząt; finansowanie leczenia i profilaktyki bezpańskich zwierząt; kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej dotyczącej gatunków zwierząt ginących. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w skali regionalnej – obszarem działalności jest terytorium województwa pomorskiego. Stowarzyszenie działa na płaszczyźnie pomocy zwierzętom wolno żyjącym, dzikim oraz w zakresie edukacji.

2. Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora Tomasza Kamińskiego
KRS: 0000113861
Strona internetowa:
www.orlowo.com/stowarzyszenie,
e-mail: stowarzyszenietk@wp.pl
ul. Wrocławska 54, 81-557 Gdynia


Głównym celem Stowarzyszenia jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz działalność wspierająca. Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, szeroko pojętą pomoc społeczną,                         w tym pomoc rodzinom i osobom dotkniętym trudnościami życiowymi poprzez wspieranie ich i wyrównywanie szans, pomoc osobom z niepełnosprawnością. Ponadto Stowarzyszenie angażuje się w działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia. Bieżącym celem Organizacji jest zebranie środków na windę dla niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi „warsztaty mydlane” (głównie w szkołach) i zbiórkę nakrętek z tworzywa sztucznego.

3. Fundacja DOGTOR
KRS: 0000145034
Strona internetowa:
www.fundacjadogtor.org,
e-mail: fundacjadogtor@onet.pl
ul. Wolności 1A, 81-324 Gdynia


Fundacja Dogtor od 2002 roku zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią – terapią i edukacją na rzecz osób potrzebujących, szczególnie dzieci, niepełnosprawnych, chorych, niedostosowanych społecznie oraz w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychiczny podopiecznych. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę  o otaczającej rzeczywistości, usprawniają umiejętności mówienia, wzmacnia się ich poczucie własnej wartości, a kontakt z psami – terapeutami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w społeczeństwie. Wolontariusze Fundacji Dogtor to ludzie o wielkich sercach, którzy za swoje bezinteresowne działanie na rzecz  potrzebujących otrzymali w roku 2008 nagrodę  „Niestrudzeni” w lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu”, a w roku 2010 zostali uhonorowani wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej w konkursie „Bursztynowego Mieczyka”.

4. Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
KRS: 0000185445
Strona internetowa:
www.drzewopokoju.pl,
e-mail: paulinapakur2@gmail.com
ul. Buraczana 45 a/14, 81-587 Gdynia


Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” działa na terenie Trójmiasta i okolic. Skupia w swoich szeregach ok.150 zuchów, harcerzy i harcerek. Krąg propaguje w wychowaniu harcerskim wartości chrześcijańskie, wychowanie do życia w rodzinie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.

5. Stowarzyszenie Chorych na stwardnienie guzowate (Polish TSC Association)
KRS: 0000229137
Strona internetowa:
www.stwardnienie-guzowate.eu,
e-mail: Stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl
ul. Morska 53a/1, 81-332 Gdynia


Celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób chorych i zdrowych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej kompleksowej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się. Stworzenie ośrodków kompleksowej diagnostyki oraz leczenie chorych. Zorganizowanie banku danych na Stwardnienie Guzowate. Popularyzowanie problemu choroby. Wpisanie choroby stwardnienie guzowate do rejestru chorób przewlekłych. Możliwość wykonywania badań genetycznych w Polsce.

6. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition
KRS: 0000341169
Strona internetowa:
www.fundacjapsc.pl,
e-mail: lwyszynski@fundacjapsc.pl
ul. Modra 3/I/6, 81-132 Gdynia


Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2009 roku. Jej głównym celem jest chęć zagospodarowania młodych, ambitnych ludzi i stworzenia im platformy do wykorzystania swojego potencjału na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja kierując się przeświadczeniem, że im bardziej świadome, zaangażowane i odpowiedzialne będzie społeczeństwo, tym większe szanse rozwojowe będzie miała Polska, Gdynia i społeczności lokalne. Organizacja realizuje szereg projektów edukacyjnych kierowanych przede wszystkim do młodzieży, są to m.in. Gdyńska Debata Młodych, Gdyńska Akademia Młodych czy Szkolenia dla Licealistów. Pieniądze uzyskane z 1% Fundacja ma zamiar przeznaczyć na dalszy rozwój realizowanych projektów, a także poszerzenie swojej oferty o kolejne przedsięwzięcia oraz program stypendialny.

7. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA”
KRS: 0000040811
Strona internetowa:
www.cisza.org.pl,
e-mail: cisza_gdynia@wp.pl
ul. Morska 89, 81-222 Gdynia


Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA” działa od 1997 roku, obejmuje wsparciem osoby narażone na wykluczenie społeczne (osoby niepełnosprawne, starsze, ofiary przemocy, alkoholików, ubogie, samotne matki). Stowarzyszenie prowadzi 2 kluby integracyjne: seniora na Morskiej 89 i Boisko 4., gdzie osoby w wieku 55+ mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem terapeutów, rzeźbiarza, muzyków, kucharza. Cyklicznie 1 x w tygodniu prowadzone są zajęcia z rekreacji ruchowej i relaksacji. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie, psychologa/ psychoterapeuty, prawnika, tłumacza języka migowego. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie tłumaczy na język migowy Przegląd Tygodnia w TVP Oddziale Gdańskim, program katolicki, programy dla osób niepełnosprawnych. „CISZA” jako jedyna organizacja w woj. pomorskim tłumaczy SPEKTAKLE W TEATRZE MUZYCZNYM dla osób niesłyszących. Stowarzyszenie przetłumaczyło dzieła Polskich Wieszczy narodowych, dzięki czemu niesłysząca młodzież mogła pokonać bariery komunikacyjne w kinie.
Prezes Stowarzyszenia Ewa Kopytyńska otrzymała medal Matki Teresy z Kalkuty za działalność charytatywną. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego „CISZA” prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób niepełnosprawnych. W grudniu 2004 roku poszerzono działalność o Warsztat Terapii Zajęciowej dla 27 uczestników. W roku 2005 PFRON przyznał nagrodę Stowarzyszeniu za wszechstronną działalność na rzecz rehabilitacji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

8. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca”
KRS: 0000054195
Strona internetow:
www.podarujtrocheslonca.pl, e-mail: KASZUBSKAFUNDACJA@INTERIA.PL
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo


Fundacja od 19 lat niesie pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na terenie wsi kaszubskich. Coraz więcej małych dzieci potrzebuje pomocy w rozwoju. Trzeba dobrego wsparcia szczególnie dla wcześniaków, dzieci nadpobudliwych, by uniknąć w przyszłości problemów w szkole. Fundacja zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy największe sukcesy osiągają w pracy z dziećmi autystycznymi i tymi                                        z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dobre praktyki pracy Fundacja ujęła w książkach: „Rodzina Rodzinie – niepełnosprawność jednego z nas.”, „Jak skutecznie pomóc dziecku niepełnosprawnemu. Podpowiedzi terapeutów.”, „Najbardziej efektywne metody w terapii dzieci niepełnosprawnych.”, „Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning. A colletive work.” Fundacja prowadzi ośrodki w Pierszczewie-Sikorzynie i w Strzepczu, w których oferuje terapie: logopedyczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, hydroterapeutyczne, hipoterapeutyczne                             i muzykoterapeutyczne.

9. Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza”
KRS: 0000030138
Strona internetowa:
www.darpomorza.am.gdynia.pl,
e-mail: kucz@post.pl
al. Jana Pawła II – „Dar Pomorza”,
81-963 Gdynia, Skrytka pocztowa 296


Celem TPDP jest zachowanie Daru Pomorza w pełnej krasie. Zgodnie ze Statutem, za swój główny obowiązek TPDP uważa organizowanie pomocy dla zachowania Daru Pomorza dla przyszłych pokoleń, między innymi poprzez:
gromadzenie środków na utrzymanie żaglowca i zabezpieczenie jego stanu technicznego,
uczynienie z Daru Pomorza atrakcji turystycznej i muzealnej,
propagowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, tradycji morskich.
Towarzystwo zabiega, aby dzień 13 lipca (data podniesienia na statku polskiej bandery) stał się oficjalnym świętem gdyńskim.

10. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
KRS: 0000015596
Strona internetowa:
www.eraartprofile.pl,
e-mail: galeria.era-art@wp.pl
ul. Wojewódzka 7, 81-437 Gdynia


Od 1996 roku działalność artystyczna, od 2015 roku jako stowarzyszenie pożytku publicznego organizuje znaczące wystawy plastyczne malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby, fotografii, wieczory literackie, pokazy mody, warsztaty artystyczne dla dzieci i inne… Do największych i najbardziej znanych na świecie można zaliczyć Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, a także Centrum Design Gdynia. Stowarzyszenie organizuje również wystawy za granicą promując  gdyńskich artystów (Groningen, Bonn, Meklemburgia, Grodno, Mediolan…). Pokazuje gdynianom prace znanych artystów z innych polskich miast oraz z zagranicy USA, Francji, Włoch, Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Szwecji…
ERA ART  w ciągu roku organizuje średnio 20 wystaw w lokalu artystycznym TYGIEL i galerii PROFILE, dwie duże wystawy międzynarodowe oraz kilka spotkań i warsztatów.

11. Fundacja Liczy Się Każdy z Nas
KRS: 0000392300
Strona internetowa:
liczysiekazdyznas.blogspot.com, e-mail: liczysiekazdyznas@wp.pl
ul. Legionów 112 E/9, 81-472 Gdynia


Fundacja powstała, aby służyć pomocą dzieciom i młodzieży, które mają słabszy start w życiu. W tym celu Fundacja organizuje projekty edukacyjne, które wyrównują szanse w zdobywaniu wykształcenia przez naszych beneficjentów. Fundacja prowadzi konsultacje psychologiczne, których celem jest walka z poczuciem bycia gorszym i umacnianie wiary we własne siły. Organizuje  wydarzenia kulturalne i turystyczne dla uczestników zajęć pozalekcyjnych, aby ich zachęcić i pokazać, że wysiłek się opłaca i w końcu nadejdzie lepsze jutro. Ponadto Fundacja zaprasza lokalną społeczność do współorganizacji wydarzeń, gdyż Razem można zrobić Więcej, aby zmieniać świat na lepsze. Organizuje ponadto szkolenia i praktyki z organizacji przedsięwzięć  społecznych, aby zwiększać skalę działań dobroczynnych na rzecz potrzebujących.

12. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca
KRS: 0000044542
Strona internetowa:
www.hospicjum.gdynia.pl,
e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia


Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni od 28 lat niesie pomoc i otacza opieką swoich podopiecznych i ich rodziny. W ciągu ćwierć wieku ta gdyńska placówka rozszerzała swoją działalność pomagając odejść w spokoju, bez bólu i osamotnienia swoim podopiecznym. Podejmowane przez Stowarzyszenie wysiłki na rzecz pomocy osobom chorym przyczyniły się do poprawy losu wielu tysięcy osób. Na szczególne uznanie zasługuje nie tyle skala, co wszechstronność działań Hospicjum, postawa osób angażujących się w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Swoją działalność Stowarzyszenie prowadzi poprzez Hospicja Stacjonarne dla dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci, Poradnię Opieki Paliatywnej i Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego oraz Ośrodek wolontariatu. Dzięki pracy i ofiarności wielu osób w 2013 roku została ukończona budowa pierwszego w regionie Domu Hospicyjnego dla Dzieci ,,Bursztynowa Przystań”. Marzeniem Stowarzyszenia było stworzenie nowoczesnej, a przede wszystkim niezwykle przyjaznej placówki, zarówno dla chorych podopiecznych, jak i ich rodziców i rodzeństwa. Ważne jest, aby to miejsce można było nazwać drugim domem, gdyż zwykle jest to ostatni dom dla cierpiących dzieci. Hospicjum powinno być przytulne i pełne ciepła, by dawało wszystkim odwiedzającym je tak ważne poczucie ukojenia. Od lipca 2014 opieką hospicjum domowego zostały objęte dzieci z województwa pomorskiego. W 2015 roku zmodernizowano dom hospicyjny dla dorosłych.

13. HELIOS Fundacja Na Rzecz Sportu, Współpracy Biznesu i Społeczności
KRS: 0000383930
Strona internetowa:
www.fundacja-helios.pl,
e-mail: info.helios@02.pl
al. Jana Pawła II 11 A, 81-345 Gdynia


HELIOS Fundacja na rzecz sportu, współpracy biznesu i społeczności istnieje od 2011 roku. Przez lata współpracy z samorządem, biznesem i społecznością lokalną Fundacja stara się spełniać stawiane wobec niej oczekiwania organizując i wspierając wydarzenia edukacyjne, sportowe i kulturalne. Priorytetem Fundacji jest popularyzacja sportu, a zwłaszcza żeglarstwa i koszykówki, w całym województwie pomorskim, z naciskiem na rozwój sportowy młodzieży. Jako organizacja pożytku publicznego (OPP), Fundacja zaprasza do współpracy przedstawicieli szeroko pojętego biznesu, którym oferuje ciekawą współpracę opierającą się na idei społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz osoby prywatne, mogące wesprzeć działalność Fundacji przekazując swój 1% podatku.

14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski
KRS: 0000114618
Strona internetowa:
www.ptsr.org.pl/gdansk,
e-mail: pomorze@ptsr.org.pl
ul. Krzywoustego 1, 81-035 Gdynia

 
Gdyńskie Koło PTSR pomaga osobom chorym na SM i ich bliskim. Stwardnienie rozsiane  (SM) dotyka w większości ludzi młodych, powodując uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym, co może stopniowo prowadzić do niedowładów kończyn i trwałego kalectwa. Ponieważ nie jest znana przyczyna SM, nie ma skutecznego leku. Najistotniejszą metodą utrzymania sprawności chorego na SM jest szeroko rozumiana rehabilitacja fizyczna, psychologiczna i społeczna. Towarzystwo oferuje chorym  różnorodne formy rehabilitacji i integracji w celu jak najdłuższego zachowania sprawności i samodzielności. Są to m.in. ćwiczenia w basenie, hipoterapia, terapia psychologiczna, różnorodne warsztaty, kursy i szkolenia, rehabilitacja domowa i grupowa, wizyty domowe lekarzy specjalistów, wycieczki integracyjne, imprezy okolicznościowe i wiele, wiele innych. Chorzy i ich bliscy mogą u nas znaleźć zrozumienie, poradę i konkretną pomoc. Mogą liczyć na szeroko rozumiane wsparcie w borykaniu się z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności. Mogą rozwijać się intelektualnie, pogłębiać swoje zainteresowania, rozwijać  talenty i uzdolnienia. Towarzystwo realizuje cele samopomocowe , dzięki którym chorzy i ich rodziny wspierają się wzajemnie. Tutaj chorzy nie czują się osamotnieni, wręcz przeciwnie- znajdują zrozumienie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim odczuwają radość z możliwości pomocy drugiemu człowiekowi, będącemu w podobnej sytuacji.

15. Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”
KRS: 0000101891
Strona internetowa:
www.sites.google.com/site/gdynskiestowarzyszeniefamilia/,
e-mail: GSFAMILIA@INTERIA.PL
ul. Morska 89, 81-225 Gdynia


Gdyńskie Stowarzyszenie „ Familia” działa od 2002 roku i jest organizacją non – profit. Stowarzyszenie prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne: „Familia” na Grabówku oraz „Familia II” na Karwinach. Świetlice oferują dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną, pomoc w odrabianiu lekcji, a także szereg zajęć popołudniowych: plastycznych, kulturalnych itp. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie organizuje dwa razy w roku – w okresie ferii zimowych i letnich – obozy wypoczynkowe na terenie Polski. „Familia” chce pokazać dzieciom, że wolny czas spędzać można aktywnie i pożytecznie. Środki uzyskane z 1% zostaną przeznaczone na codzienne funkcjonowanie świetlic oraz organizację wypoczynku letniego. Świetlice Familia oraz Familia II to takie trochę magiczne miejsca, w których obok tych zwykłych codziennych rzeczy dzieją się rzeczy niesamowite…      c.d.n.

ikona