1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Promocja książki w Muzeum MW

18 marca 2016 r. o godzinie 17.00 Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B) zaprasza na promocję książki Jarosława Drozda i Krzysztofa Chalimoniuka „Raporty sytuacyjne starosty grodzkiego w Gdyni i komisarza rządu w Gdyni. Życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni. Ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego luty 1929 – grudzień 1931”.
Publikacja powstała w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego w Gdańsku. Jest pozycją na rynku wydawniczym wyjątkową. Przedstawia dokumenty relacjonujące życie dopiero co powstającego miasta Gdyni, w kontekście początków nowej państwowości polskiej. Książka prezentuje materiał barwny, nasycony szczegółami z codziennego życia miasta. Z jednej strony zawiera w sobie pamiętnikarski koloryt, z drugiej jest zbiorem metodycznie gromadzonych danych na użytek procesów decyzyjnych.
Wstęp wolny.

ikona