1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Trwa rekrutacja przedszkolaków

W poniedziałek 14 marca 2016 r. ruszyła elektroniczna rekrutacja do gdyńskich przedszkoli na rok szkolny 2016/2017. Do 31 marca 2016 r. do godz 15.00 rodzice mogą wprowadzać dane dziecka do systemu elektronicznej rekrutacji i dokonywać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

System rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępny jest pod adresem:
www.gdynia.pl/rekrutacja.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pięcioletnie (ur. w 2011 roku) oraz dzieci czteroletnie (ur. w 2012 roku) mają prawo ustawowe do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
W sytuacji nieprzyjęcia dziecka trzyletniego (ur. w 2013 roku) do żadnego z wybranych we wniosku przedszkoli nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.
Na rok szkolny 2016/2017 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.