1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Bezpłatne rozliczeniu PIT za 2015 r.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz I Urząd Skarbowy w Gdyni zapraszają na szkolenie pt.: „Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pomoc w elektronicznym wysłaniu zeznania PIT za rok 2015”.
Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu powinny zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11, jakie otrzymały od pracodawcy lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2015 roku. Jeśli chcą Państwo skorzystać z ulg podatkowych, należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia dokonania wydatków, które chcieliby Państwo odliczyć. Na miejscu będzie możliwość wysłania swojego zeznania drogą elektroniczną prosto do urzędu skarbowego.
Bardzo ważne jest, aby wziąć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2014 rok) lub znać dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2014 roku –  informacje te będą bowiem potrzebne do identyfikacji danych. Na miejscu otrzymają Państwo także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania.
Spotkanie odbędzie się w piątek 8.04.2016 r. o godz. 10.00 w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, s.107, I piętro (ul. 10 Lutego 24).
Zapisy: Anna Berg, e-mail: a.berg@gdynia.pl; tel. 58 668 20 32.