1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Ichtiologia morska na Uniwersytecie Gdańskim - nowy kierunek

Wszystkich maturzystów zainteresowanych rybami żyjącymi w morzu, ich biologią, ekologią, rozrodem i rozwojem a także połowami i hodowlą UG zaprasza do podjęcia studiów na nowym kierunku Ichtiologia morska, który zostanie otwarty na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2016/17.
Studia na kierunku Ichtiologia morska mają unikatowy, interdyscyplinarny charakter, łącząc wiedzę z zakresu różnych dziedzin z obszaru nauk przyrodniczych, ale także sięgając do nauk prawnych czy ekonomicznych. Celem jest wykształcen
ie kompetentnych absolwentów znających problemy biologii, ekologii, ochrony i eksploatacji zasobów ryb morskich.
Ukończenie kierunku Ichtiologia morska stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w instytutach badawczych i naukowych zajmujących się badaniami morza, jednostkach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za eksploatacje i ochronę środowiska morskiego, przedsiębiorstwach zajmujących się połowami, hodowlą i przetwórstwem organizmów morskich.
Absolwenci Ichtiologii morskiej będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia, na studiach drugiego stopnia, na kierunkach: oceanografia, biologia, ochrona środowiska.
Na Uniwersytecie Gdańskim rekrutacja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, który dla roku akademickiego 2016/2017 zostanie uruchomiony w maju. Po ogłoszeniu listy kandydatów na kierunek Ichtiologia morska, dokumenty należy składać na Wydziale Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46 w sali 111.

ikona