1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Polsko-Niemieckie  w Gdyni zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 14 lat do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Niemieckie akcenty w Gdyni”.
Nie ma górnej granicy wieku uczestników.
Termin zgłaszania fotografii drogą mailową upływa 12 maja 2016 r.
Na zwycięzców czekają interesujące nagrody.
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.tpngdynia.dl.pl w dziale: seminaria   i imprezy.

ikona