1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Mały procent, wielka sprawa

Tradycyjnie na początku marca ruszyła kampania „Mały procent, wielka sprawa”, która zachęca gdynian do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych W Gdyni mamy 86 powodów, aby przekazać jeden procent podatku. To  niesamowite organizacje, które każdego dnia sprawiają, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gdyniapozarzadowa.pl/1procent

Poniżej prezentujemy kolejne 21 organizacji, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku:

16. Klub Sportowy BOMBARDIER
KRS: 0000415334
Strona internetowa:
www.boksgdynia.pl
e-mail: klub@boksgdynia.pl
ul. Joachima Lelewela 9 b/17,
81-331 Gdynia

Klub Sportowy BOMBARDIER jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: popularyzację boksu wśród dzieci i młodzieży prowadzenie i realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży udział w imprezach masowych na rzecz środowiska udział w rywalizacji sportowej godne reprezentowanie Klubu, a także miasta Gdyni organizowanie imprez sportowych.

17. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń"
KRS: 0000472348
Strona internetowa:
www.dommarzen.org.pl
e-mail:  fundacja@dommarzen.org.pl
ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia

Fundacja „Dom Marzeń" została założona przez rodziców. Powstała, aby zabezpieczyć przyszłość niepełnosprawnych intelektualnie osób poprzez budowę domu stałego pobytu. Fundacja stara się przygotować rodziny i niepełnosprawne dzieci do samodzielnego życia. Realizując te zadania prowadzi wiele projektów m.in.: „English for Us" - nauka języka angielskiego oraz zajęcia teatralne w języku angielskim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zakończone każdego roku anglojęzycznym spektaklem. „Oswajanie dorosłości" - jest to kompleks działań, które przybliżają temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Fundacja realizuje również innego rodzaju aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin tj. wycieczki krajoznawcze, pikniki, zabawy itd.

18. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST
KRS: 0000106033
Strona internetowa:
www.pomost.pomorskie.pl
e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.
pl
ul. Orłowska 70, 81-542 Gdynia
W kwietniu 2002 roku w Gdyni z inicjatywy rodziców powstało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost". Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD, pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji problemów z tym związanych.

19. Fundacja Kultury LIBERTY
KRS: 0000217180
Strona internetowa: www.globaltica.pl
e-mail: e.lamza@globaltica.pl
ul. Kurpiowska 1/1, 81-554 Gdynia

Fundacja Kultury Liberty zajmuje się wspieraniem, promowaniem i generowaniem wydarzeń kulturalnych w Trójmieście. Od 2005 roku organizuje GLOBALTICA World Cultures Festiwal, w ramach którego prezentowane są różne dziedziny sztuki inspirowane motywami etnicznymi, tradycyjnymi czy ludowymi. Fundacja zrealizowała takie projekty jak: „Teatr Gościnny", „Teren Publiczny Plener Rzeźbiarski", cykl spotkań literackich „Od deski do deski" oraz liczne koncerty, ważne wydarzenia miejskie.

20.  Stowarzyszenie Dlaczego NIE
KRS: 0000330444
Strona internetowa:
www.stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
e-mail: info@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
ul. Benisławskiego 16B/5,
81-173 Gdynia

Działalność Stowarzyszenia Dlaczego NIE to szeroko pojęta pomoc osobom, głównie dzieciom i młodzieży, z różną niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzinom, opiekunom polegająca m.in. na:  organizowaniu specjalistycznych konsultacji i porad, pozyskiwaniu środków na diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz  rozwijaniu kontaktów ze środowiskami lokalnymi i międzynarodowymi.

21. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
KRS:  0000030276
Strona internetowa:
www. orlowo.gdynia.pl
e-mail:
towarzystwoprzyjaciolorlowa@wp.pl
ul. Orłowska 6, 81-588 Gdynia

Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej                                            i kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, prowadzi działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej i upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji. Uczestniczy we wszechstronnym rozwoju Orłowa i Kolibek.

22. Fundacja Pokonaj Raka
KRS: 0000387370
Strona internetowa:
www.pokonajraka.com
e-mail: fundacja@pokonajraka.com
ul. Legionów 107 D/15, 81-472 Gdynia

Celem Fundacji jest pokazywanie osobom, które dowiadują się o chorobie nowotworowej, że raka można pokonać i wrócić do „normalnego" życia, życia pełnego pasji i marzeń. Fundacja poprzez swoje działania pragnie: - „ocieplać" słowo rak; - pokazywać pozytywne aspekty w walce z rakiem - pokazywać, że Ci, którzy podjęli walkę z tą śmiertelną chorobą dziś inaczej cenią życie Samo podjęcie walki znacząco zwiększa szanse na ostateczne wyleczenie, a komuś kto podejmie taką walkę, bardzo trudno jest przegrać. Każda choroba ma dwa aspekty: medyczny i emocjonalny. Niekiedy dużo łatwiej jest pokonać chorobę z punktu medycznego. Nowotwór może być drogą do lepszego życia - życia wewnętrznego.

23.  Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego
KRS: 0000277697
Strona internetowa: www.am.gdynia.pl
e-mail: edward.k@poczta.onet.eu
Akademia Morska,
ul. Morska 81-87, p. 215 A,
81-225 Gdynia

Głównym celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych studentom wyższych szkół morskich, w szczególności studentom Akademii Morskiej za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych, a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla prestiżu Polski i tradycji szkolnictwa morskiego. Działalność Fundacji jest skupiona na propagowaniu jej celów statutowych oraz idei patriotycznych patrona Edmunda Kłopotowskiego.

24. Fundacja Zmian Społecznych „KREATYWNI"
KRS: 0000387798
Strona internetowa:
www.fundacjakreatywni.pl
e-mail: kontakt@kreatywni.ngo
ul. Modrzewiowa 4c / 8, 81-074 Gdynia

Fundacja Zmian Społecznych „KREATYWNI" to organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, sąsiedztwie, swojej okolicy. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Organizacji zależy na budowaniu świadomego społeczeństwa, które jest gotowe by odpowiedzialnie podejmować aktywności społeczne i inicjować jak najwięcej działań pro obywatelskich. Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii, streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia (warsztaty taneczne, wakacyjne), szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej.

25. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
KRS: 0000054156
Strona internetowa:
www.amazonki.trojmiasto.pl
e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl
ul. Morska 9-9A, 81-323 Gdynia

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich powstało w 1997 roku. Zrzesza kobiety dotknięte chorobą nowotworową. Celem działań Stowarzyszenia jest ochrona zdrowia kobiet chorujących na raka oraz wspieranie tych, które już chorobę pokonały. Stowarzyszenie obejmuje szczególną opieką chore na oddziale onkologicznym w ramach wolontariatu. Głównym mottem działalności Stowarzyszenia jest: „POMAGASZ INNYM - POMAGASZ SOBIE". Środki uzyskane z 1% są przeznaczane na organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskie poza dotacjami uzyskanymi z projektów.

26. Fundacja Podróże Bez Granic
KRS: 0000441552
Strona internetowa:
www.podrozebezgranic.pl
e-mail: podroze@podrozebezgranic.pl
ul. Warszawska 43/1, 81-309 Gdynia

Fundacja Podróże bez Granic zajmuje się promocją i wdrażaniem niekonwencjonalnych form rehabilitacji oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację podróży zagranicznych oraz unikalnych w skali kraju eventów i wyjazdów aktywizacyjnych. Poprzez swoje działania Fundacja: rozbudza chęć do wyjścia poza własne ograniczenia bez względu na ich naturę, kreuje postawy otwartości na świat i innych ludzi, promuje nowatorskie metody rehabilitacji i budowania samodzielności życiowej poprzez sport, turystykę, rekreację.

27. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
KRS: 0000093655
Strona internetowa:
www.psouugdynia.org.pl
e-mail: biuro@psouugdynia.org.pl
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Stowarzyszenie oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno - pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania organizacji obejmują również rehabilitację społeczną poprzez teatr, który umożliwia niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz trening zawodowy przygotowujący do wejścia na otwarty rynek pracy. Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie realizuje hasło: „Otwórzmy przed nimi Zycie".

28. Fundacja Fundusz Obrony Narodowej
KRS: 0000060775
Strona internetowa: www.fon.com.pl
e-mail:  fundacja@fon.com.pl
ul. Zielona 13A lok. 4, 81-113 Gdynia

Działalność patriotyczna upamiętnienia POLEGŁYCH ZAGINIONYCH ZESŁANYCH i POMORDOWANYCH. Zasadniczym celem Fundacji FON® jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja FON® wspiera także szpitale wojskowe. Pomaga również żołnierskim rodzinom ciężko doświadczonym przez los. Fundusz Obrony Narodowej jest najszlachetniejszym symbolem wspaniałej tradycji ofiarności Polaków II Rzeczypospolitej.

29. Uczniowski Klub Sportowy Galeon
KRS: 000058457
Strona internetowa:
www.galeonjudo.pl
e-mail: uks.galeon@wp.pl
ul. Morska 89-91,
81-222 Gdynia

Klub zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności mieszkańców Gdyni.  Duży nacisk kładziony jest na rozwój i promocję judo jako sportu dla wszystkich poprzez organizowanie różnych szkoleń.
Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą. Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej poprzez organizowanie zawodów i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

30.  Fundacja Zmiany
KRS: 0000358021
Strona internetowa:
www.fundacjazmiany.pl
e-mail: fundacjazmiany@wp.pl
ul. Ujejskiego 31/2, 81-426 Gdynia

Nadrzędną misją Fundacji „Zmiany" jest wspieranie, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej, udzielanie pomocy osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w szczególności ze względu na wiek, pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym, a także opieka nad takimi osobami.
Fundacja m.in. dostosowała osobie niewidomej mieszkanie do jej potrzeb i możliwości, udzieliła wsparcia niepełnosprawnym poprzez prowadzenie terapii psychologicznej, szkoliła podopiecznych w obsłudze specjalistycznego sprzętu komputerowego.

31. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom"
KRS: 0000047797
Strona internetowa: www.marfan.pl
e-mail: marfanpl@gmail.com
ul.Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych, szczególnie ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej (schorzenia Marfana i marfanopodobne).
Prowadzone działania: Projekt „Marfan 2005. Aktywizacja osób niepełnosprawnych" jako grant unijny EFS - Prowadzenie działań dotyczących pomocy w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej poprzez dofinansowanie w Programie PARTNER z PFRON.Stowarzyszenie oferuje pomoc chorym i ich rodzinom w związku z diagnozą, leczeniem, rehabilitacją, edukacją oraz innymi sprawami życiowymi. Ponadto zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocą dla  rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans.

32. Fundacja „Gdyński Most Nadziei"
KRS: 0000262786
Strona internetowa:
www.mostnadziei.pl
e-mail: fundacja@mostnadziei.pl
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia

 Fundacja „Gdyński Most Nadziei" realizuje ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem, w ramach którego wspiera chorych na raka mieszkańców Gdyni, jak również  ich rodziny i bliskich. Fundacja zapewnia bezpłatną pomoc specjalistów. Organizuje terapie indywidualne oraz grupowe, zajęcia ruchowe, zajęcia artystyczne, warsztaty edukacyjne. Jest również pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii społecznej „Odważni Wygrywają" poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra i dbałości o zdrowie wśród młodych mężczyzn. Fundacja organizuje również miesięczną akcję „Movember Gdynia".

33. Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind"
KRS: 0000444708
e-mail: kpluta@fundacjafordewind.pl
ul. Gen. Marii Wittekówny  10B/1,
81-173 Gdynia

Inicjatywy twórcze prowadzone przez Fundację „Fordewind"  to narzędzia, które pozwalają w atmosferze przyjaźni i wspólnej przygody zdobyć cenne umiejętności praktyczne. Poprzez warsztaty filmowe, wydarzenia kulturalne czy wymiany młodzieżowe uczestnicy uczą się efektywnej pracy w grupie, planowania, skutecznej komunikacji, odpowiedzialności i twórczego rozwiązywania problemów. Głównym celem Fundacji jest szeroko pojęta działalność edukacyjna i kulturalna, wychowanie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuki. Realizowane projekty mają także na celu podnoszenie aktywności obywatelskiej młodzieży, wspieranie przedsiębiorczości  i budowanie wrażliwości społecznej.

34. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami"
KRS: 0000374172
Strona internetowa:
www.miedzy-slowami.org.pl
e-mail:
fundacja@miedzy-slowami.org.pl
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

Fundacja „Między Słowami" to zespół profesjonalistów łączących multidyscyplinarne wykształcenie z pasją pomocy ludziom spychanym przez trudności z porozumiewaniem się na boczny tor. Ponieważ nikt inny nie rozumie afazji tak dobrze, jak osoby z afazją, Fundacja słucha ich i skrzętnie zapisuje ich problemy i refleksje. Są wsparciem sami dla siebie, doradcami. Fundacja z pokorą wspiera ich w tej drodze. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości życia osób z afazją - poprzez skuteczną pomoc w społecznej reintegracji i wsparcie w procesie odbudowy ich świata. Fundacja chce budować świat, w którym osoby z zaburzeniem komunikacji mają swoje miejsce i warunki do godnego, satysfakcjonującego życia.

35. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI"
KRS: 0000136608
Strona internetowa: www.gss.edu.pl
e-mail: szkola.gss@gmail.com
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI" jest organem prowadzącym Gdyńską Szkołę Społeczną, która powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990. Szkoła ma charakter integracyjny i uczą się w niej dzieci z całkowitą lub częściową dysfunkcją wzroku.

36. Stowarzyszenie In gremio
KRS: 000008919
Strona: www.ingremio.edu.pl
E-mail: ingremio@razem.pl
ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia

Stowarzyszenie In gremio prowadzi  w Gdyni jedną z najlepszych niepublicznych szkół podstawowych (Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa), gimnazjum będące pierwszą niepubliczną szkołą mistrzostwa sportowego w Trójmieście (Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego), pierwszą niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną RAZEM oraz Centrum Muzyczne RYTM dla dzieci i młodzieży.
Najważniejszym zadaniem, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie jest wychowywanie i pomaganie. Pragniemy, aby absolwenci naszych szkół byli ludźmi wrażliwymi i otwartymi. Osobom, które nie radzą sobie z szybko zmieniającym się światem, pomagamy odnaleźć się w jego realiach.
Od 1 lipca 2015 r., wspólnie ze stowarzyszeniem Ovum, prowadzi Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w związku z wygraniem konkursu ofert.
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w propagowaniu alternatywnych środków transportu miejskiego - szczególnie rowerów, podejmuje działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz obywatelskiej.
c.d.n.

ikona