1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Na zdrowie

Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie  wartości, twoje życie jawi się jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj  z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest postępującą  chorobą, którą można powstrzymać. Anonimowi Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl
Grupy AD  w Gdyni zapraszają:
- ul. Św. Mikołaja piątek, godz. 18.00, piątek,
- ul. Halicka  6a, godz. 17.00, wtorek,
- ul. Traugutta 9, godz. 12.30.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię.  Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00-14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię,  zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus, ul. Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty - można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).
***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 44, oferuje dwa programy profilaktyczne z zakresu mammografii:
program sponsorowany przez Urząd Miasta Gdynia. Bezpłatne badanie przysługuje mieszkankom Gdyni urodzonym w latach 1967 – 1976;
program sponsorowany przez NFZ. Bezpłatne badanie przysługuje Paniom (rocznik od 1947 do 1966), które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi.
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 17.30. Informacje pod nr telefonu 58 78 11 829.
***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:
Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:
- „Profilaktyka raka szyjki macicy”, etap podstawowy. Badania wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieki 25-59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem wysokiego ryzyka).
Rejestracja osobista w gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie pod numerem 58 711 61 15 lub 711 60 00
- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego” - mammografia - etap podstawowy. Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet urodzonych  od 1947 do 1966 roku. Badania przeprowadza się od poniedziałku do piątku                    (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.
- badania dla mieszkańców Gdyni - bezpłatne badania profilaktyczne, w zakresie „Wczesnego diagnozowania  jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 – 55 lat”. Badania przeprowadza się w gabinecie okulistycznym. Rejestracja w rejestracji przychodni lub telefoniczna pod numerem 58 711 60 00 w godzinach 8.00-18.00, 665 267 101, wtorek-piątek 7.30-14.00;
- „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat, które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii. Badania przeprowadza się w gabinecie mammograficznym w WSPL SP ZOZ, ul. Pułaskiego 4, (po wcześniejszej rejestracji).
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42;
- „Wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia”. Zakres usługi obejmuje :
1. badanie laboratoryjne kału na krew utajoną,
2. skierowanie osób z dodatnim wynikiem na powtórne badanie laboratoryjne,
3. skierowanie osób z potwierdzonym dwukrotnie dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego do II etapu programu na badanie kolonoskopowe.
Informacja i odbiór probówek w gabinecie zabiegowym od poniedziałku do piątku w 8.00-18.00.
Telefon: 58 711 60 34.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do: korzystania z bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaprasza również na bezpłatne przeglądy stomatologiczne(raz w roku) oraz usuwanie kamienia nazębnego(raz w roku).
Dodatkowe informacje i rejestracja: telefon 58 711 61 10.

ikona