1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Podziękowanie

Fundacja FLY, w związku z nowym otwarciem Sklepu Charytatywnego „Z głębokiej szuflady” składa serdecznie podziękowania Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A., który przekazał wyposażenie sklepu oraz inne przedmioty.
Za oprawę artystyczną i występ uświetniający otwarcie dziękujemy uczniom IX LO w Gdyni: Annie Kopyto, Barbarze Rychert, Julii Falkowskiej i Alanowi Wittbrodt pod opieką pani Doroty Twarowskiej  oraz Zespołowi Wokalno-Muzycznemu „Fala” z Gdyni, który przybliżył obecnym muzykę i śpiew regionalny.
Serdeczne podziękowania składamy również wszystkim darczyńcom, którzy dostarczyli i nadal dostarczają przedmioty sprzedawane w sklepie.
Dochód ze Sklepu Charytatywnego  „Z głębokiej szuflady” przeznaczony jest na wsparcie działalności Klubu Młodzieżowego FLY w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych gdyńskich rodzin.

ikona