1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Zapisy do...

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 ogłasza zapisy do:
- Punktu Przedszkolnego nr 1 przy SPS nr 24, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi;
- Oddziału Przedszkolnego w SPS nr 24, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 6 do 7 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 9 lat) z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy na 2 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski należy składać w terminie do 24.04.2016 r. w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o autyzmie lub sprzężonych niepełnosprawnościach (dotyczy poz. 1 i 2), opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ikona