1233 (1033) 2016-04-15 - 2016-04-21

Konkurs na operatora Pracowni 3D

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny zaprasza  do składania ofert w konkursie na wybór podmiotu zarządzającego i pełniącego funkcję operatora Pracowni 3D w budynku IV PPNT Gdynia.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego o przetargu pisemnym art. 70 (1) i następne.
Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na okres 5 lat. Składanie ofert trwa do 27 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie organizatora:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia budynek IV, sekretariat, p. A5.10, aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
Więcej informacji oraz dokumentacja: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8541_110000.html?page=&artg=1

ikona