1233 (1033) 2016-04-15 - 2016-04-21

W środę Sesja Rady Miasta

W środę 20 kwietnia 2016 roku o godz.  12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XX Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:

– w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” i odwołania upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielonego Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej,
– w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu,
– w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji, 
– w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025”,
– w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
–  uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207,
– uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207,
– uchwała w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207,
– uchwała w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Morskiej 186,
– uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194, 
– uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237,
– uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 przy ul. Chylońskiej 237,
– uchwała w sprawie likwidacji Technikum Chemicznego im. prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum Mechanicznego nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego przy ul.  Chylońskiej 237,
– uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75,
– uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Morskiej 75,
– uchwała w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 przy ul. Morskiej 75, 
– uchwała w sprawie likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Morskiej 75, 
– uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, Technikum Transportowego, Szkoły Policealnej nr 3 w Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186,
– uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A, 
– uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79,
– uchwała w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 79,
– uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Energetyków 13A,
– uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr  1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Mechanicznego nr 1, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą  przy ul. Morskiej 79,
– uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49,
– uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy przy ul. Śmidowicza 49,
– uchwała w sprawie przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych przy ul. Śmidowicza 49,
– uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65,
– uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy ul. Tetmajera 65,
– uchwała w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57,
– uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych przy ul. Orłowskiej 57
– uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr  2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Technikum Budowlanego, Technikum nr 3, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207,
– uchwała w sprawie połączenia Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 z siedzibą przy ul. Raduńskiej 21,
– uchwała w sprawie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31,
– uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej, 
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Góralskiej, 
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kurpiowskiej,
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Szkolnej,
– skargi pani E.K. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

ikona