1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Ekspert ds. dostępności w ZDiZ w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni pomaga inwestorom i projektantom, chętnym do wdrażania Standardów Dostępności. Bezpłatnych opinii udziela ekspert ds. dostępności Marek Wysocki, który w ZDiZ pracuje od 1 kwietnia 2016 r.

Umożliwienie i ułatwienie osobom z różnorodnymi ograniczeniami w mobilności i percepcji (w tym osobom
z niepełnosprawnościami  i osobom starszym) funkcjonowania w przestrzeni ogólnomiejskiej oraz pełnoprawnego korzystania z usług i atrakcji oferowanych mieszkańcom i turystom jest od wielu lat jednym z ważniejszych celów władz Gdyni. Dlatego  w  2013 r. Miasto Gdynia wdrożyło Standardy Dostępności – wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych, oparte na zasadach projektowania uniwersalnego, zapewniającego dostępność do obiektów i przestrzeni dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami niepełnosprawnymi czy sprawnymi.

Zarząd Dróg i Zieleni i inne jednostki miejskie stosują standardy przy projektowaniu, uzgadnianiu i realizacji inwestycji na terenach miejskich. By pomóc stosować je prywatnym inwestorom, nowy pracownik ZDiZ będzie opiniował dokumentacje projektowe oraz doradzał projektantom i inwestorom w zakresie możliwych rozwiązań, zapobiegających powstawaniu i wpływających na likwidację barier w dostępności obiektów i przestrzeni publicznych w Gdyni. Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy mogą zgłaszać się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Ekspertem współpracującym w tym zakresie od 2014 r. z Zarządem Dróg i Zieleni, a zatrudnionym od 1 kwietnia 2016 r., jest dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, architekt i działacz społeczny, który od wielu lat propaguje idee projektowania bez barier i który jest autorem Standardów Dostępności dla miasta Gdyni.

ikona