1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Młodzież poza siecią

Galopujące uzależnienie od urządzeń mobilnych wśród nastolatków to realny problem. Potrzebę pilnej diagnozy tego stanu rzeczy zauważyło środowisko naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Praca nad projektem o tej tematyce trwa już ponad rok. Jednym z jego etapów był eksperyment, podczas którego młodzież na kilka dni wyłączyła swoje telefony.


Eksperyment edukacyjno-badawczy POZA SIECIĄ to element projektu pt. „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież szkolną w Polsce. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu". Realizowany był w Gdyni w marcu tego roku. Powstał, aby promować wśród młodzieży odpowiedzialne korzystanie z urządzeń mobilnych.

W ramach projektu „Poza siecią" młodzież, która zgłosiła się do udziału miała za zadanie na 72 godziny odciąć się od telefonów, internetu, telewizji, tabletów, komputerów. Ponadto uczestnicy mieli prowadzić dziennik „Poza siecią" oraz zrealizować trzy przygotowane przez nas zadania. Wstępnie zakładaliśmy, że udział w eksperymencie weźmie 60 osób jednak zgłosiło się ponad 130. W ostateczności pozostało ponad 100 śmiałków - tłumaczy dr Maciej Dębski, koordynator projektu.

POZA SIECIĄ – eksperyment zbadał uzależnienie młodzieży od komórek Fot. Agnieszka WołowiczPo zakończeniu projektu każdy z uczestników wziął udział w indywidualnym wywiadzie pogłębionym. Eksperyment stawiał sobie za cel zaobserwowanie reakcji młodzieży związanych z przebywaniem poza siecią. Zbadano jak młodzi ludzie radzą sobie z byciem „offline", sprawdzono także jaką rolę pełni internet w ich życiu i do czego jest im potrzebny. Uczestnicy eksperymentu mówili o uczuciu niepokoju, rozdrażnienia czy pogorszenia samopoczucia związanego z brakiem dostępu do Internetu. Pojawiał się lęk związany ze znalezieniem się poza głównym nurtem informacji, a niekiedy nawet epizody agresji.

Temat poruszony przez dr. Macieja Dębskiego okazał się niezwykle ważnym ale również zbieżnym z tym, czym zajmujemy się w Gdyni od jakiegoś już czasu. Byliśmy głównie skoncentrowani na cyberprzemocy, problemach związanych z walką z tym zjawiskiem i z bezpieczeństwem w szkole, natomiast Pan doktor przyszedł z ciekawą inicjatywą dotyczącą fonoholizmu. Okazało się, że wiele elementów tych tematów jest wspólnych i doszliśmy do wniosku, że warto wykorzystać bazę szkół i dotrzeć do uczniów tak, aby skoncentrować się na tym zagadnieniu - tłumaczy Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Wspiera ona odpowiedzialne POZA SIECIĄ – eksperyment zbadał uzależnienie młodzieży od komórek fot. Agnieszka Wołowiczkorzystanie z nowych technologii. Poprzez edukację na temat świadomego korzystania z telefonów komórkowych i internetu chce zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić jakość relacji między ludźmi. Projekt realizuje także Centrum Edukacji, Rozwoju i Szkoleń CERS oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM. Jego partnerami są: Miasto Gdynia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Gdynia Rodzinna.

 

 


Fot. Agnieszka Wołowicz

ikona