1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 14 lat, do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Niemieckie akcenty w Gdyni”.
Nie ma górnej granicy wieku uczestników.
Termin zgłaszania fotografii drogą mailową upływa 12 maja 2016 r.
Na zwycięzców czekają interesujące nagrody.
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.tpngdynia.dl.pl w dziale: seminaria i imprezy.

ikona