1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Szkolenia dla NGO

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych i wolontariuszy z nimi współpracujących na szkolenia:

29 kwietnia (sobota) w godz. 10.00-14.00 Praca z wolontariuszami
. Prowadzenie: Agata Zielińska – koordynatorka ds. wolontariatu Muzeum Emigracji w Gdyni, ekspertka publikacji „Przepis na wolontariat” NCK, wolontariuszka w wielu inicjatywach społecznych i NGO. Szkolenie zawierać będzie elementy prawne oraz moduł umiejętności miękkich. Skierowane jest dla grupy uczestników (do 20 osób) z organizacji do tej pory nieskutecznie próbujących pozyskać wolontariuszy lub też bez doświadczenia w tego typu działaniach.
21 maja (sobota) o godz. 9.30 - Pierwsza Pomoc. Prowadzenie: Michał Romasz, Dariusz Seidler (RR Reaguj Ratuj). Czas trwania: 8 godzin (do 20 uczestników).
GCOP, ul. 3 Maja 27-31, tel. 58 661 35 41. Na wszystkie szkolenia obowiązuje kolejność zgłoszeń.