1236 (1036) 2016-05-12 - 2016-05-19

Praca o Gdyni się opłaca

Ruszyła I edycja  konkursu na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju Gdyni. Magistranci, inżynierowie i doktorzy, którzy spełnią kilka wymogów będę mogli powalczyć o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni. Do wygrania jest 5000 zł.

Konkurs przeznaczony jest dla magistrów, inżynierów i doktorów, którzy swoją pracę obronili między 1 stycznia a 31 grudnia 2015 roku z wynikiem bardzo dobrym. Prace naukowe muszę spełniać także inne wymogi. Tematyka ma dotyczyć Gdyni, jej rozwoju gospodarczego, ma się wpisywać w strategie i plany jakie już zostały w mieście podjęte przez władze i ma dawać innowacyjne pomysły. Ponadto ma zwiększyć konkurencyjność Gdyni na tle innych miast. – tłumaczy Barbara Zakrzewska z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: magisterską/ inżynierską i doktorską. W obu przewidziano nagrodę pieniężną.

Akcja ma na celu aktywizację środowiska akademickiego: pracowników naukowych i studentów do podejmowania w pracach dyplomowych tematyki ekonomicznej dotyczącej Gdyni. Konkurs ma umożliwić młodym, kreatywnym i wykształconym osobom włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju gospodarczego miasta.

Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie, promotorzy i recenzenci, za potwierdzoną, pisemną zgodą autorów.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą do 30 czerwca 2016 roku na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia, Wydział Polityki Gospodarczej lub ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, Wydział Polityki Gospodarczej z dopiskiem: Konkurs - praca dyplomowa. Przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Można także dostarczyć prace do 30 czerwca 2016 roku osobiście do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami uczestnika Konkursu dostępne są na stronach internetowych www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.gdynia.pl

ikona