1236 (1036) 2016-05-12 - 2016-05-19

Zawiadomienie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta w Gdyni informuje, że w dniach 1 maja-30 czerwca pracownicy Urzędu Miasta będą roznosić zawiadomienia o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków związane z zakończeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na podstawie art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. (tj. Dz.U. z 2015 poz. 520) na obszarze Chwarzna-Wiczlina, Dąbrowy, Karwin, Małego i Wielkiego Kacka.

Zawiadomienia będą dostarczane mieszkańcom  od poniedziałku do piątku w godz 16.00-20.00 i w soboty w godz. 10.00-16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadać aktualną legitymację pracowniczą. Informacje w sprawie zawiadomień można uzyskać pod nr tel.: 58 668 88 69, 58 668 88 52, 58 668 85 37, w sprawie roznoszenia pod nr. tel.: 58 668 88 11.

ikona