Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1237 (1037) 2016-05-20 - 2016-06-02

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu która potrwa do 31 marca 2017 r. Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) zaprasza osoby niepracujące z województwa pomorskiego do uczestnictwa w projekcie: „Cel-Praca! – efektywna aktywizacja zawodowa osób  z niepełnosprawnością”.
Do programu mogą przystąpić osoby:
- pozostające bez zatrudnienia,
- posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60. r.ż., mężczyźni do 65. r.ż.),
- zamieszkałe w województwie pomorskim,
- niebędące uczestnikami WTZ/ŚDS.
Możliwości, jakie daje projekt: indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, psychologiczne, prawne, specjalistyczne konsultacje niezależnego życia np.: z coachem, z dietetykiem, rehabilitantem, wizażystą, gospodarowania własnym budżetem, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty z aktywnych metod i technik w poszukiwaniu zatrudnienia), szkolenia zawodowe.
Liczba uczestników jest ograniczona. Kontakt: Centrum Integracja Gdynia tel. 505 606 776 email: gdynia@integracja.org. Biuro czynne od pn. do pt. od 8.00 do 16.00.