1237 (1037) 2016-05-20 - 2016-06-02

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 9/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Nauczycielska 5 m. 35, Nauczycielska 4 m. 17, Nauczycielska 4 m. 48, Warszawska 80 m. 22, Górna 23 m. 4, Wolności 1A m. 7, Opata Hackiego 23 m. 29, Kartuska 24 m. 74, Surmana 4 m. 26, Władysława IV 7-15 kl. A m. 12, Morska 210 m. 45, Zamenhofa 4 m. 21, Syrokomli 6-8 kl.8 m. 10, Świętojańska 139 bl. II m. 53, Żelazna 18B m. 24, Starowiejska 25 m. 16, Zielona 17A m. 10, Morska 72 m. 27, Śląska 48 m. 8, Morska 99 m. 12, Buraczana 1A m. 6, Morska 176-184 kl. A m. 8.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 18.05.2016 r. do 8.06.2016 r.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej 2A o powierzchni 469 m2, obręb Orłowo_0022,  oznaczonej jako działki: nr 1209, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00023785/1 oraz nr 1210 i nr 1214, dla których jest prowadzona księga wieczysta GD1Y/00024830/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4613/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 10.05.2016 r. wywieszony został na okres od 11 maja do 1 czerwca.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, składającej się z działki gruntu nr 3030 obręb 27 Wielki Kack o powierzchni 0.0862 ha zapisanej w KW GD1Y/00007783/9 położonej przy ul. Źródło Marii. Wykaz nr 4614/2016/VII/P stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 10 maja 2016 r. o tym samym numerze wywieszony jest od 12 maja do 2 czerwca.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, składającej się z działki gruntu nr 2439 obręb 22 Orłowo o powierzchni 0.0086 ha zapisanej w KW GD1Y/00023669/2 położonej przy ul. Króla Jana III.
Wykaz nr 4615/2016/VII/P stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 10 maja 2016 r. o tym samym numerze wywieszony jest od 12 maja do 2 czerwca.
***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na organizację konferencji CIVITAS FORUM 2016 w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/civitas
Termin składania ofert: 25 maja godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00-15.00 w sprawach merytorycznych: Urszula Domska, Alicja Pawłowska, tel. 58 764 40 02, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86.
***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/parkomaty. Termin składania ofert: 14 lipca godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00-15.00 w sprawach merytorycznych: Daniel Budyńko nr tel. 58 764 40 46, Karol Kozak, nr tel. 58 764 40 00, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Inga Kurdziel nr tel. 58 761 20 85/88.
***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację ul. Przemysłowej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/przemyslowa.
Termin składania ofert: 31 maja godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00-15.00 w sprawach merytorycznych:
Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 21, w sprawach proceduralnych: Inga Kurdziel, Dorota Tuźnik tel. 58 761 20 88/85.
***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę schodów terenowych łączących ul. Waleriana Szefki z ul. Ks. Siega. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/schodyszefki4.
Termin składania ofert: 25 maja godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00-15.00 w sprawach merytorycznych: Marcin Połom, tel. 58 761 20 21, w sprawach proceduralnych: Inga Kurdziel, Dorota Tuźnik tel. 58 761 20 88/85.
***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Tatarczanej. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/tatarczana
Termin składania ofert: 25 maja godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00-15.00 w sprawach merytorycznych: Halina Golenia,  Urszula Kubicka- Formela, tel. 58 761 20 76, 58 761 20 74, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Dla Was
Liczba punktów: 69,16; miejsce w rankingu: 1
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
Liczba punktów: 67,00; miejsce w rankingu: 2   
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 4624/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 10 maja 2016 r. na prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego:
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście  
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 (w zł): 41 860,00.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze Urzędu Miasta przy pokoju 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Małokackiej, oznaczonej w obrębie Witomino-Radiostacja 28 jako działka gruntu nr 376/1 o pow. 4849 m2, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 4616/16/VII/P z 10 maja 2016 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 11 maja do 1 czerwca.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej przy ul.Wielkopolskiej – działka nr 1659 o pow.145 m2 obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 16 maja do 5 czerwca.
***

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora,
ul. 3 Maja 27-31, tel. 58 661 55 38
poszukuje kandydata na wolne stanowisko: Specjalista – Animator Klubu Seniora.
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.
***

Właściciele budynku przy ul. Słowackiego 40
poszukują wykonawcy kompleksowego remontu elewacji oraz drzwi wejściowych. Wymagane jest doświadczenie przy pracach konserwatorskich. Remont powinien odbyć się pomiędzy 1 sierpnia a 30 października br. Pisemne oferty należy składać w ciągu 10 dni od ukazania się ogłoszenia w siedzibie administracji budynku przy ul. Juliusza Słowackiego. Telefon 501 369 000. e-mail: mwwm@op.pl. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
***

Właściciel budynku przy ul. Świętojańskiej 47
poszukuje wykonawcy na realizację zadania objętego dotacją z Gminy -  remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy. Szczegółowe informacje (warunki szczegółowe oraz specyfikacja) można uzyskać pod adresem: jkurnatowski@poczta.onet.pl oraz pod nr tel. 505 262 166. Oferty należy składać pod adres mailowy jkurnatowski@poczta.onet.pl do 10 czerwca.
***

Właściciel budynku przy ul. Sieroszewskiego 7
poszukuje wykonawcy na realizację zadania objętego dotacją z Gminy: remont ogrodzenia w zabytkowej willi „Sokola” (nr w rej. zab. 1031). Ze szczegółowymi warunkami i specyfikacją można zapoznać się w terminie od 23 do 30 maja 2016 r. w godzinach od 8.00-16.00,  po uprzednim kontakcie telefonicznym z Jolantą Tomporowską pod nr 697 952 096. Oferty należy składać do 3 czerwca w willi „Sokola”, również po uprzednim kontakcie telefonicznym.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4569/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 r.) położonych przy ul. Św. Mikołaja jako część działek o numerach 1313/3, 1329, 1331 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 56 m², przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 6 maja.