1237 (1037) 2016-05-20 - 2016-06-02

Przed XXI sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 25 maja o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Ip sala 105) odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Gdyni.

Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:

– zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok,
– zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i Krzywoustego,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa,
– przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdyni,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Bydgoskiej 11, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
– wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 13,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1 B,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 C,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ul. Płk. Dąbka i Zielonej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
– ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1637 G ul. Wrocławskiej w Gdyni,
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Wojciecha Surmana w Gdyni,
– przystąpienia do Stowarzyszenia European Covenant on Demographic Change,
– zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. W. Gombrowicza w Gdyni,
– nadania imienia Przedszkolu nr 7 (ul. Władysława IV 56),
– nadania imienia Przedszkolu nr 36 (ul. Okrzei 16),
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności  nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej,
– nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni,
– ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Oksywie w Gdyni,
– zmiany uchwały Nr XIII/243/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2015 r. wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”,
– wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019,
– rezolucja w sprawie przestrzegania przez władze Miasta Gdyni wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronie http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_.html