1237 (1037) 2016-05-20 - 2016-06-02

Sukcesy biologów z ALO

Zakończył się centralny etap Olimpiady Biologicznej. Jedyną laureatką z naszego okręgu jest w tym roku szkolnym uczennica I  Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Barbara Skrzypkowska.
Wielkim sukcesem zakończyły się zmagania z biologią ucznia klasy maturalnej ALO Aleksandra Golla. Został finalistą etapu centralnego, co zapewnia mu zwolnienie z matury z biologii z wynikiem 100% i preferencje na renomowane studia.
Niezależnie Aleksander Goll jako laureat etapu regionalnego zakwalifikował się do krajowego finału Konkursu Naukowego E(x)plory 2016. Nagrodzoną pracę badawczą Aleksander Goll realizował we współpracy z Katedrą Biologii Molekularnej UG. Praca ta reprezentowała Polskę także na Europejskim Konkursie Młodych Naukowców.
To nie wszystkie osiągnięcia i sukcesy uczniów I ALO. Praca badawcza Agnieszki Kaszuby realizowana we współpracy z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed została wyróżniona na okręgowym etapie OB w kategorii naukowej. Praca Michała Prusińskiego (stypendysty Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci szczególnie uzdolnionych oraz stypendysty MEN) została wyróżniona przez Dyrekcję Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na Olimpiadzie Biologicznej w okręgu jako najlepsza praca terenowa z zakresu ekologii regionu.
Gratulujemy pasji badawczych i życzymy dalszych sukcesów.