1237 (1037) 2016-05-20 - 2016-06-02

Trójmiejska koalicja rowerowa nagrodzona

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej został laureatem piątej edycji ogólnopolskiego konkursu Top Inwestycje Komunalne. Zwycięzców plebiscytu wyłoniła Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.
Projekt realizowany był w latach 2007-2013 w partnerstwie przez Gdańsk, Gdynię i Sopot. Jego łączna wartość to 74,8 mln zł. Jak podano w uzasadnieniu werdyktu,  miał on ogromne znaczenie dla integracji społecznej poszczególnych miast partnerskich oraz całego obszaru objętego projektem. Inwestycja stworzyła solidne podstawy dla dalszych działań na rzecz nowoczesnej, ekologicznej infrastruktury transportowej oraz tworzenia kompleksowej oferty turystycznej, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz opartej na posiadanych zasobach. Ostatecznie statuetkę Top Inwestycje Komunalne 2016 otrzymało 10 inwestycji z całej Polski.
Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2016 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Tegoroczne nagrody zostały wręczone zwycięzcom 19 maja podczas gali towarzyszącej VIII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.