1237 (1037) 2016-05-20 - 2016-06-02

Zawiadomienie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji informuje, że do 30 czerwca pracownicy Urzędu Miasta Gdyni będą roznosić zawiadomienia o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Zawiadomienia będą dostarczane w dni robocze w godz 16.00-20.00 i w soboty w godz. 10.00-16.00 przez pracowników posiadających aktualną legitymację pracowniczą. Informacje w sprawie zawiadomień można uzyskać pod nr tel.: 58 668 88 69, 58 668 88 52, 58 668 85 37, w sprawie roznoszenia pod nr. tel.: 58 668 88 11.