Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Na fali pierwszej pracy

„Na fali pierwszej pracy” to akcja informacyjna, skierowana zarówno do pracowników jak i przedsiębiorców, która ma upowszechniać wiedzę o przepisach prawa pracy przy zatrudnieniu.
Podczas spotkań poruszone zostaną kwestie związane z uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z określonych rodzajów umów, czasem pracy, wynagrodzeniem oraz zagrożeniami zawodowymi.
Już teraz można wziąć udział w konkursie fotograficznym dla młodych osób (do 27 r.ż.) „Pierwsza praca – rozwiń skrzydła”.
W ramach akcji letniej w okresie wakacyjnym planowane jest stworzenie punktu poradniczo-informacyjnego w Gdyni. Będzie tam można uzyskać bezpłatną poradę prawną, złożyć skargę, otrzymać materiały dydaktyczne czy obejrzeć film promujący bezpieczne wykonywanie pracy.
Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych w ramach akcji znajduje się na stronie internetowej: www.nafalipierwszejpracy.pl