1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Szóstoklasiści z Gdyni na szóstkę

W skali województwa i kraju Gdynia co roku uzyskuje bardzo dobre lokaty ze sprawdzianu szóstoklasisty, z egzaminu gimnazjalnego i matury. Znane są już tegoroczne wyniki uczniów klas szóstych szkół podstawowych, które potwierdzają dobre przygotowanie młodych ludzi do testu.
Przypomnijmy: każdy z uczniów przystępował do egzaminu z języka polskiego i matematyki, a w drugiej części z języka obcego. Najczęściej wybieranym był oczywiście język angielski.
Oto wyniki sprawdzianu szóstoklasisty dla Gdyni:
– język polski: 74%
– matematyka: 62%
– część I (j. polski i matematyka): 68%
– część II – język angielski: 80%.
Wyniki uczniów w województwie pomorskim to:
– część I: 61% (69% j. polski, 52% matematyka)
– część II: 70%
Natomiast w skali kraju dane te kształtują się następująco:
– część I: 63% (71% j. polski, 54% matematyka)
– część II: 71%.
Wyniki gdyńskich uczniów są efektem między innymi zapewnienia różnorodnej oferty zajęć dodatkowych dla uczniów, dzięki którym mogą rozwijać swoje talenty i pasje, a uczniom z niepełnosprawnościami opieki specjalistów, dostosowanej do potrzeb.
To także efekt finansowania przez miasto dodatkowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły i dofinansowywania przez miasto konkursów międzyszkolnych, organizowanych przez szkoły.
Gdyńska kadra pedagogiczna ma bardzo wysokie kompetencje, a placówki oświatowe są dobrze zarządzane.
Na sukces gdyńskich szkół składają się też: udział w programach i projektach międzynarodowych, indywidualizacja procesu nauczania pozwalającego na dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów oraz zaangażowanie rodziców w życie szkoły.