Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Trwają zapisy do projektu Gdynia Kreatywna 2

Gdyńscy przedsiębiorcy działający w branży kreatywnej są zaproszeni do drugiej edycji projektu GDYNIA KREATYWNA. Bieżąca edycja jest kontynuacją działań wspierających przedsiębiorczość w ww. obszarze w Gdyni, zapoczątkowanych w roku ubiegłym oraz stanowi ich rozwinięcie i uzupełnienie.
Projekt w przeważającej części planowanych działań skierowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w obszarze sektorów kreatywnych nie dłużej niż 3 lata (wyjątek stanowią tzw. speed dates dla przedsiębiorców). Realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2016 roku. Udział jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 czerwca:
- osobiście pod adresem: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, lub
- drogą mailową na adres: gcwp@gdynia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora).
Więcej informacji, w tym Regulamin projektu i karta zgłoszenia na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl