1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Zmiana zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje, że zmieniły się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gdynia.

Osoby, które ubiegały się o wynajęcie lokali mieszkalnych, mogą ponowić swoje starania, składając nowy wniosek, który jest udostępniony:
– w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni,
– w punkcie informacji Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
– w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24.

Wniosek można złożyć w Wydziale Spraw Społecznych z powołaniem się na numer sprawy do 30.10.2016 r.

Od 11.12.2015 r. zasady reguluje Uchwała Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni (Dz.Urzędowy Województwa Pomorskiego z 27 listopada 2015 r. poz. 3608 oraz Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z 23 lutego 2016 r. poz. 767 w sprawie sprostowania błędu).

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 8.30-15.30 – pokój 220, II piętro budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. Szczegóły pod numerami tel. 668 85 65 i 668 85 59.