1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Znamy laureatów konkursu „Gdynia bez barier”

24 maja podczas gali w Teatrze Muzycznym uhonorowano laureatów XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier”.
Kapituła Konkursu przyznała:
–  Medal „Gdynia bez barier” spółce Alter Art Festival za kompleksową dostępność Festiwalu Open’er dla osób z niepełnosprawnościami,
–  Medal „Gdynia bez barier” Katarzynie Napiórkowskiej za nowatorski przekaz i odwagę mówienia o depresji,
–  Medal „Gdynia bez barier” Magdalenie Biegańskiej za zachętę i „poruszenie” do wszelkiej aktywności osób poruszających się na wózkach, ich rodziny i przyjaciół,
–  wyróżnienie Gdyńskiemu partnerstwu na rzecz osób niepełnosprawnych,
– wyróżnienie Agnieszce Kokorzyckiej wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 oraz organizatorom akcji „Obudź w sobie Anioła dla Mateusza Przybył”.
Gdynia konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. Cykliczny konkurs „Gdynia bez barier” promuje inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych.

ikona