1239 (1039) 2016-06-10 - 2016-06-16

Gdyński PUP w czołówce

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni znalazł się w czołówce urzędów województwa pomorskiego i zajął wysoką pozycję w Polsce w rankingu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod względem wskaźników osiągniętych przez powiatowe urzędy pracy w 2015 roku.
Wskaźniki obejmują procent zatrudnionych doradców klienta, liczbę bezrobotnych przypadających na jednego pracownika, efektywność zatrudnieniową oraz efektywność kosztową podstawowych form aktywizacji zawodowej.

ikona