1239 (1039) 2016-06-10 - 2016-06-16

Kurs pomocy socjoterapeutycznej

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w jesiennym Szkoleniu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.
Kurs obejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych; jest przeznaczony dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy, pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie studiów wyższych.
Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać, dzwoniąc pod numer 664 748 138 wysyłając maila na adres: stow.perspektywa@wp.pl.
Kurs odbędzie się w „Świetlicy Wesołe Buziaki” prowadzonej przez Stowarzyszenie ”Perspektywa” przy SP 16 (ul. Chabrowa 43).
Cena wynosi 460 zł. Kurs jest współfinansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ikona