1239 (1039) 2016-06-10 - 2016-06-16

Święto elewów

3 czerwca przed okrętem muzeum ORP Błyskawica odbyła się uroczysta przysięga wojskowa elewów w ramach II turnusu służby przygotowawczej. 81 ochotników złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia.
Ochotnicy z całej Polski 4 maja rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze. Ćwiczenia odbywają się w Komendzie Portu Wojennego Gdynia, na militarnych obiektach Punktu Bazowania w Helu.

ikona