1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

„Sprawni w pracy 2016”

Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) zaprasza do udziału w projekcie „Sprawni w Pracy 2016”, którego głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w każdym stopniu, w wieku: kobiety 16-60 lat, mężczyźni 16-65 lat, niebędące uczestnikami WTZ i ZAZ.
Projekt zakłada doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne,  pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia oraz aktywne poszukiwanie pracy.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON będzie realizowany do 31 grudnia. Zgłoszenia osobiste w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, tel. 505 606 776 lub mailowe: e-mail: gdynia@integracja.org.

ikona