1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Dla najmłodszych

Szkoła Podstawowa nr 10 (ul. Morska 192) informuje o zapisach do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017. Przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wliczając asystenta osób niepełnosprawnych.
Konsultacje pod nr. tel. 58 623 06 33.

***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci od 1. roku życia i dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola muzycznego oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie. Tel. 58 622 73 51/507 428 136.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku od 2,5-4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 18 czerwca w godz. 9.00-14.00 do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4), tel. 58 629 30 62.
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog  22 czerwca w godz.16.30-19.00 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56), tel. 58 620 01 44. Udział w zajęciach jest bezpłatny.