1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Gdyni zainteresowane pozyskaniem dotacji na termomodernizację mają szansę na złożenie wniosków aplikacyjnych w ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie konkursie nr POIS/1.3.2/1/2016.

W ramach ogłoszonego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP, m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków), instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian” i przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 30.06.-31.10.2016 r.

ogłoszenie o konkursie

informacja dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Więcej na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/

ikona