Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Gdynia na IV Kongresie Morskim

Liczni przedstawiciele gdyńskich przedsiębiorstw i organizacji uczestniczyli w IV Międzynarodowym Kongresie Morskim i III Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk w dniach 8-10 czerwca.

III Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk było debatą nad stanem przygotowań do realizacji w Polsce korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Miasto Gdynia reprezentowało Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, którego prezesem jest Wojciech Szczurek, (współinicjator Forum).
Na spotkaniu przedstawiony został m. in. projekt „Planu Prac” dla korytarza Bałtyk-Adriatyk, przygotowywany na zlecenie Komisji Europejskiej. Innowacyjna gospodarka morska może stać się fundamentem i jednym ze strategicznych celów rozwoju miasta, skupiając gdyńskie systemy kształcenia specjalistów, badania naukowe, nowoczesne systemy transportowe i infrastrukturę techniczną miasta – w obszar tzw. „niebieskiej gospodarki”, tj. gospodarki wykorzystującej nadmorskie położenie Gdyni.
Uczestnicy III Forum Korytarza przyjęli stanowisko, wskazujące m. in. na kluczowe znaczenie tzw. „węzłów miejskich” w strefie korytarzy transportowych.
Takim „węzłem” stanie się Gdynia do 2030 r., tj. zgodnie z unijnym harmonogramem realizacji korytarzy transportowych. W tym celu miasto oraz Zarząd Portu Gdynia przystępują do realizacji unijnego projektu „TENTacle” (www.tentacle.eu) – nad czym debatować mają radni podczas najbliższej sesji Rada Miasta.

ikona