1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 4 stycznia 2016 roku mieszkańcy Gdyni mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w ramach dziesięciu punktów utworzonych na terenie miasta zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Z pomocy prawników skorzystać można od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00 – w zależności od wybranego punktu. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31), ulicy na ul. Traugutta 2, ul. Widnej 8 oraz ul. Żeglarzy 5.
Szczegółowy harmonogram pracy punktów oraz informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w BIP w zakładce Zadania Publiczne, pod nr. tel. 58 625 76 19 lub adresem mailowym nieodplatnapomocprawna@gdynia.pl.

ikona