1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

XXII edycja konkursu „Gdynia w kwiatach”

O gdyńskie kwietniki i zieleńce dba ogrodnik miasta. Każdego roku Gdynia mieni się kolorami kwiatów i zielenią traw i krzewów. By w mieście było jeszcze ładniej, sprawić mogą także mieszkańcy.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłem na aranżację przestrzeni wokół siebie do udziału w kolejnej, 22. już, edycji konkursu „Gdynia w kwiatach 2016”.
Ważne, by kwiatowo-zielone aranżacje były widoczne dla przechodniów, nieprzesłonięte płotem i innymi elementami architektury.
Zgłoszenia przyjmowane są na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o rozdzielczości minimum 1181x1772 pikseli. Każda zielona aranżacja powinna być sfotografowane przez właściciela. Zdjęcia powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maks. 3 szt.). Mile widziane dołączone do kuponu fotografie na płycie CD.
Kupony wraz ze zdjęciami można składać w siedzibie Ogrodnika Miasta, wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia lub mailem na adres: gdyniawkwiatach@gdynia.pl
Termin składania kuponów upływa 31 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.