1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Zawiadomienie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji informuje, że do 30 czerwca pracownicy Urzędu Miasta będą roznosić zawiadomienia o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Zawiadomienia będą dostarczane w dni robocze w godz 16.00-20.00 i w soboty w godz. 10.00-16.00. Szczegóły pod nr tel.: 58 668 88 69, 52, 37, 58 668 88 11.