1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Zbiórki krwi

W przyszłym tygodniu krew będzie można oddać aż 2 razy. Obie zbiórki odbędą się na placu vis à vis gdyńskiego magistratu.
 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje w czwartek 23 czerwca, w godz. 9.00-13.00 ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
24 czerwca Rajd Honorowych Dawców Krwi PCK „Czerwona Róża” zawita do Gdyni. Krew będzie można oddać w godz. 9.00-16.00 w Ambulansie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ.
Szczegóły i program rajdu: http://pck-gdansk.org.pl/czerwonaroza/.

ikona