1241 (1041) 2016-06-24 - 2016-06-30

Dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Od 30 czerwca wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Gdyni zainteresowane pozyskaniem dotacji na termomodernizację będą miały szansę na złożenie wniosków aplikacyjnych w ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursie nr POIS/1.3.2/1/2016.
W ramach ogłoszonego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP. W skład obszernej specyfikacji wchodzą takie działania, jak: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków), instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian” i przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego i inne.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 30.06.-31.10.2016 r.
Więcej na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/