1241 (1041) 2016-06-24 - 2016-06-30

Korzyści dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy (ul. Kołłątaja 8) przypomina o korzyściach dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie.
W przypadku prac interwencyjnych pracodawca otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki ZUS. Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 9 miesięcy, z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy otrzymają ok. 980 zł brutto przez okres pierwszych 6 miesięcy.
Podpisując z urzędem umowę oraz zatrudniając osobę bezrobotną, pracodawca może wnioskować o kwotę nawet 15.000 zł brutto na wyposażenie jej miejsca pracy np. w maszyny lub sprzęt komputerowy. Wystarczy, że zobowiąże się do utrzymania stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.
Więcej informacji: prace interwencyjne: tel. 58 621 11 50 wew. 104, e-mail: refundacje@pupgdynia.pl; doposażenie miejsca pracy: tel. 58 621 11 50 wew. 107 lub 108, e-mail: dotacje@pupgdynia.pl.